Gerényes Község                        Önkormányzata


Intézmények, civil szervezetek

Önkormányzat

Gerényes Község Önkormányzat Képviselő-testülete:

Polgármester:                                                Kiss Árpád

Alpolgármester:                                             Szilágyi Gyula

Települési képviselők:                                     Csordás Sándorné

                                                                   Léder Szilveszter

                                                                   Szöllősi Ernőné

 

Nemzetiségi önkormányzat

Gerényesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete:

Elnök:                                                          Mezei Lujza

Tagok:                                                         Zsoldos János

                                                                   Orsós Tamás                                

 

Gyerekház:

 Uniós forrásból 2009-ben 36 “Biztos Kezdet Gyerekház” kezdte meg működését országszerte. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Biztos Kezdet Gyerekházak kialakítására, fejlesztésére az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 2009-ben a Gyerekesély programhoz kapcsolódó uniós pályázati kiírás nyújtott lehetőséget.

A TÁMOP 5.2.2. “A korai beavatkozást középpontba helyező Biztos kezdet programok elterjesztése országos szinten, kiemelt figyelemmel a leghátrányosabb helyzetű kistérségekre” című pályázat segítségével Gerényes településen is megkezdte működését a gyerekház.

Mit nyújt a Gyerekház?

* a Gyerekházban dolgozó szakemberek segítik és nyomon követik a gyermek fejlődését;

* rendszeres napi nyitva tartás mellett a gyermek és szülő számára egyaránt biztosít programokat;

* szükség esetén megfelelő szakemberhez irányítják a családot;

* a Gyerekház mindenki számára nyitott;

* a Gyerekház szolgáltatásai ingyenesek;

* a Gyerekház a gyermek képességeinek kibontakozásához szükséges környezetet és szakembergárdát biztosít;

* rugalmasan alkalmazkodik a helyi igényekhez és biztosítja a választás lehetőségét

A természetes képességfejlődés segítése a gerényesi Biztos Kezdet Gyerekházban

Mint a neve is mutatja a természetes képességfejlődés segítése, a kisgyermeket nevelő szülő minél korábbi szakszerű támogatására adott lehetőséget Gerényes Község Önkormányzata, amikor  a Biztos Kezdet Gyerekházat pályázat által létrehozta településünkön.

A figyelemkoncentráció, a mozgáskészség, a manuális és beszédkészség, az alkalmazkodás már a születés pillanatától fejlődik és támogatható. Ennek alapja a gyerekekkel való bánásmód érzelmi és értelmi támogatása.

Programunkban különösen fontos a szülők bevonása és a velük való együttműködés, mert ki ismerné jobban a gyereket, mint maga a szülő! A szülővel kölcsönösen segítve egymást biztosítjuk a gyerekek számára azt a szép, tiszta, játékokkal jól felszerelt környezetet, változatos tevékenységeket, ami hozzájárul magas színvonalú gondozásukhoz és nevelésükhöz.

A gyerekek szabad játékválasztásába bekapcsolódva segítjük gyerekeinket az őket körülvevő világ felfedezésében. Együtt játszunk, tanulunk, tevékenykedünk. A szülők és szakemberek aktív részvétele követendő példaként utánzásra csábítja a gyermekeket tevékenységeikben. Az együtt játszás során kialakul a szeretetteljes kötődés, egymás megismerése által megértőbbek, türelmesebbek, elfogadóbbak lehetünk.

A Gyerekházban közösen veszünk részt a szülőkkel a feladatok tervezésében és ellátásában.

Együtt követjük nyomon a gyerekek fejlődését, állapotuknak felmérését.

A település életébe, mint gyerekházas közösség kívánunk bekapcsolódni, közös programokon, rendezvényeken való részvételekkel.

Kérjük éljenek a Gyerekház kínálta lehetőségekkel!


Civil szervezetek

A faluban 2 egyesület és 1 alapítvány működik már évek óta, akik rendszeresen rendezvényeikkel teszik a falu lakosainak életét érdekesebbé, változatossá. Az egyesületek rendezvényeinek száma az évi 15 alkalmat meghaladja, rendezvényeik közösségkovácsolóak.

Civil szervezetek:

- Együtt Gerényesért Egyesület: havi rendszerességgel szervezi programjait, ezek: farsang, húsvéti készülődés gyerekeknek, Anyák napi ünnepség, Gyereknap, Idősek napja, szüreti felvonulás, Halloween-i felvonulás, Mikulás házhoz megy, Karácsonyi készülődés, Karácsonyi ünnepség,

Tagjainak száma 20 fő

- Gerényesi Emlékpark Alapítvány: a II. világháborús emlékmű parkjának folyamatos gondozása, virágosítása, folyamatos kapcsolattartás a Gerényesről elszármazott németekkel és azok leszármazottaival, kétévente elszármazottak találkozójának megszervezése

Tagjainak száma: 8 fő

- Gerényesi Falufejlesztő Egyesület: Főleg szórakozással kapcsolatos tevékenységek, minden évben húsvétkor a gyerekeknek tojáskereső versenyt szerveznek, évente főzőversenyt, bálokat szerveznek.

Tagjainak száma: 20 fő