Gerényes Község                        Önkormányzata

Gyermek és háziorvos munkakör betöltésére kiírt pályázat

Gerényes Község Önkormányzata

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gerényes Község Önkormányzata 

felnőtt és gyermek háziorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7362 Gerényes, Kossuth utca 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gerényes, Kisvaszar és Tékes települések tekintetében felnőtt és gyermek (vegyes) háziorvosi ellátás területi kötelezettséggel. A tevékenység közalkalmazotti jogviszonyban látható el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

                      

Pályázati feltételek

 • Egyetem, a 4/2000.(II.25.) EüM. rendelet szerinti képesítés,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • szakmai önéletrajz
 • pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kiss Árpád polgármester, Rubezc Zoltánné jegyző nyújt, a 20/4609664, 72/453-101 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Gerényes Község Önkormányzata címére történő megküldésével (7362 Gerényes, Kossuth utca 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 385/2015 , valamint a munkakör megnevezését: felnőtt és gyermek háziorvos.
 • Elektronikus úton Kiss Árpád polgármester részére a gerenyes.pmh@freemail.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Kiss Árpád polgármester, Baranya megye, 7362 Gerényes, Kossuth utca 22. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Gerényes, Kisvaszar és Tékes községek Képviselő-testülete együttes ülése

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. március 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.gerenyes.hu - 2015. február 9.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Munkáltatói jogok gyakorlója: Gerényes község polgármestere

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gerenyes.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Megjelenés időpontja: 2015.02.09 8.01